Onderzoek naar stoppen

met eten en drinken

Wat houdt meedoen in?

Wij zoeken mensen die overwegen bewust te stoppen met eten en drinken. Dit betekent

dat u wel kunt eten en drinken, maar ervoor kiest dit niet meer te doen omdat u wilt sterven.

Uw ervaringen kunnen toekomstige patiënten helpen. Met uw ervaringen kunnen zij beter een beslissing nemen en zich beter voorbereiden op het sterfbed.

Als u meedoet aan dit onderzoek zal ik bij u een interview afnemen.

Het interview duurt ongeveer 45 minuten en gebeurt op een plek van uw keuze. Wanneer u wilt, kan uw naaste hierbij zijn. Ik leg aan het begin van het interview goed uit wat het onderzoek precies inhoudt. Ik zal u een aantal vragen stellen over

uw persoonlijke situatie en uw gedachtes over het stoppen met eten en drinken.

 

Ik geef u bij dit interview een symptoomdagboek. Ik vraag u of u dit dagboek

wilt bijhouden wanneer u gestopt bent met eten en drinken. Dit is niet verplicht,

u kunt ook alleen meedoen aan het interview. In het symptoomdagboek geeft u

elke dag aan welke klachten u heeft. Dit kost u ongeveer 5 minuten.

Wanneer u het dagboek niet (meer) kunt invullen, vragen we uw naaste of verzorgende

om dit te doen namens u.

U kunt dit dagboek ook gebruiken om aan uw arts of verpleegkundige te laten zien

welke klachten u heeft, zodat zij hun zorg kunnen aanpassen. Dit dagboek willen we graag achteraf gebruiken om te zien welke klachten optreden na het stoppen met eten en drinken. Uw naaste kan dit dagboek naar ons terugsturen met een gefrankeerde antwoordenvelop.

 

Ik vraag u bij het interview ook of ik, in geval u overlijdt, uw naaste mag benaderen

voor een interview. In dit interview vraag ik uw naaste hoe hij of zij uw laatste levensfase ervaren heeft. Ik zal dit ongeveer drie maanden na uw overlijden doen. U mag dit weigeren als u meedoet aan dit onderzoek. Wanneer wij uw naaste mogen benaderen, besluit uw naaste uiteindelijk zelf of hij of zij mee wil doen met dit onderzoek.

 

Ten slotte vraag ik u of ik, in geval u overlijdt, informatie mag opvragen bij uw huisarts of bij uw verpleegkundige in een interview. Dit betreft informatie over uw beslissing om te stoppen met eten en drinken en uw medische gegevens in de periode hierna. U kunt dit weigeren en toch meedoen aan dit onderzoek.

 

Het kan natuurlijk ook gebeuren dat u besluit niet te stoppen met eten en drinken. Of dat u gestopt bent, maar toch weer besluit te gaan eten en drinken. In dat geval zouden we u graag nogmaals willen interviewen. Daarom nemen we drie maanden na het eerste interview nogmaals contact met u op. 

Meer informatie?

©2019 door Amsterdam UMC