Onderzoek naar stoppen

met eten en drinken

Wat houdt meedoen in?

Wij zoeken mensen die overwegen bewust te stoppen met eten en drinken met het doel te sterven. Ook zoeken wij mensen die al gestopt zijn met eten en drinken of mensen die dit in het verleden geprobeerd hebben.

Door te leren van uw ervaringen kunnen wij toekomstige patiënten,

hun naasten en zorgverleners helpen. Het helpt hen bij het nemen van de beslissing 

en zich voor te bereiden op het sterfbed.

Als u meedoet aan dit onderzoek zal ik bij u een interview afnemen.

Het interview duurt ongeveer 45 minuten en gebeurt telefonisch of op een plek van uw keuze. Wanneer u wilt, kan uw naaste hierbij zijn. Ik leg aan het begin van het interview goed uit wat het onderzoek precies inhoudt. Ik zal u een aantal vragen stellen over

uw persoonlijke situatie en uw gedachtes over het stoppen met eten en drinken.

 

Ik geef u bij dit interview een symptoomdagboek. Ik vraag u of u in dit dagboek

wilt bijhouden welke klachten u krijgt wanneer u gestopt bent met eten en drinken.

Dit is niet verplicht, u kunt ook alleen meedoen aan het interview. Wanneer u het dagboek niet (meer) kunt invullen, kan uw naaste of verzorgende dit voor u doen.

 

Ik vraag u bij het interview ook of ik, in geval u overlijdt, uw naaste mag benaderen

voor een interview. In dit interview vraag ik uw naaste hoe hij of zij uw laatste levensfase ervaren heeft. Ik zal dit ongeveer drie maanden na uw overlijden doen. U mag dit weigeren als u meedoet aan dit onderzoek. Wanneer wij uw naaste mogen benaderen, besluit uw naaste uiteindelijk zelf of hij of zij mee wil doen met dit onderzoek.

 

Ten slotte vraag ik u of ik, in geval u overlijdt, ook uw huisarts of bij uw verpleegkundige mag interviewen. U kunt dit weigeren en toch meedoen aan dit onderzoek.

 

Het kan natuurlijk ook gebeuren dat u besluit niet te stoppen met eten en drinken.

Of dat u gestopt bent, maar toch weer besluit te gaan eten en drinken. In dat geval zouden we u graag nogmaals willen interviewen. Daarom nemen we drie maanden na het eerste interview nogmaals contact met u op. 

Het onderzoek loopt tot mei 2021.

Meer informatie?